Audyty - AIRTIME

Idź do spisu treści

Menu główne

Audyty

Oferta
 Audyty telekomunikacyjne


Audyty telekomunikacyjne wykonywane przez nas skupiają się na badaniu zgodności dokumentów z obowiązującymi regulacjami prawnymi, identyfikacji zapisów mogących powodować potencjalne zagrożenia, wyszukiwaniu luk w modelach rozliczeń będących otwartą bramą dla potencjalnych fraudsters, optymalizacji stawek i modeli rozliczeniowych. Sprawdzamy treść dokumentów, procesy oraz realizację umów. Audyty obejmują m.in.
- umowy i regulaminy abonenckie
- cenniki abonenckie
- umowy i cenniki międzyoperatorskie
- umowy dotyczące współpracy w zakresie usług o podwyższonej opłacie
- procesy reklamacji© AIRTIME           Created by NGMedia
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego